manfaat mendekatkan Anak ke masjid

manfaat mendekatkan Anak ke masjid

manfaat mendekatkan Anak ke masjid

manfaat mendekatkan masjid pada anak
manfaat mendekatkan Anak ke masjid

jangan pernah beranggapan wanita dan anak-anak tidak boleh tidur di masjid, walaupun selama ini yang kita pahami hanya laki-laki yang boleh tidur di masjid. Dan tidurnya anak-anak di masjid bukanlah sebuah aib bagi masjid. Sekali lagi, masjid adalah rumah bagi setiap orang yang bertaqwa.

berikut 10 manfaat mendekatkan Anak ke masjid

 1. Menjelaskan kepada anak bahwa dia akan mendapat kesenangan batin ketika melaksanakan syiar-syiar Islam di dalam masjid.
 2. Melatih anak untuk selalu mengunjungi masjid secara teratur.
 3. Melatih anak agar menjaga sopan santun ketika mendatangi masjid dan mengerjakan shalat di dalamnya. Juga melatihnya agar menghormati orang-orang yang mengerjakan shalat berjamaah bersamanya.
 4. Memperkuat ikatan hubungan dan ikatannya anak dengan kaum muslimin yang lain melalui keberadaan dan kunjungannya yang terus menerus terhadap masjid.
 5. Melatih anak selalu mempraktekkan tingkah laku yang lurus dan mulia seperti mengucapkan salam, bertindak hormat, berbicara, dan berdialog dengan sopan terhadap jamaah yang shalat di dalam masjid.
 6. Mempererat hubungan anak dengan jamaah kaum muslimin. Inilah salah satu tujuan shalat berjamaah yaitu mewujudkan ruh bermasyarakat yang tinggi pada setiap individunya.
 7. Selalu menanyakan kaum muslimin yang tidak hadir, selalu mengunjungi mereka yang sakit, dan lain sebagainya dari perbuatan-perbuatan mulia yang disukai.
 8. Menumbuhkan ruh berjamaah, bekerja sama, saling mengun-jungi, dan saling mencintai di antara sesama.
 9. Melatih anak selalu memelihara masjid dan barang-barang yang ada di dalamnya, serta tidak merusak masjid atau mengganggu orang-orang yang shalat di dalamnya.
 10. Membiasakan anak selalu berinisiatif dan berjiwa sosial sesuai ajaran Islam. Seperti membagi-bagi shadaqah, zakat mal, zakat fithrah, dan amal-amal sosial lainnya yang sangat bermanfaat bagi kehidupan sosial manusia.
 11. Membiasakan anak selalu melayani orang-orang yang shalat. Juga membiasakannya dengan perbuatan-perbuatan lain yang menanamkan rasa tawadhu` (rendah diri) dan cinta beramal secara ikhlas di jalan Allah I.
Baca Juga :   jangan menempatkan makanan ini di kulkas anda

mendekatkan Anak ke masjid

Jika yang kita tetap tidak ingin anak-anak mengotori masjid, maka bukankah sangat bijak jika kita menyediakan ruang khusus untuk anak di masjid, baik untuk tempat mereka shalat, atau menyediakan tempat bermain (play ground) di luar masjid, menyediakan perpustakaan khusus anak yang berisi buku-buku dan alat permainan edukatif yang menyenangkan.

Ini semua adalah upaya edukatif agar anak-anak selalu dekat dengan masjid sehingga nantinya ketika mereka dewasa, mereka termasuk tujuh golongan yang dinaungi Allah I, yaitu orang-orang yang hatinya selalu terkait dengan masjid.

Bukankah kita sangat ingin anak-anak kita menjadi pribadi yang shalih yang sangat mencintai masjid?

Adalah sangat membahagiakan ketika kita melihat anak-anak kita yang awalnya mungkin selalu berbuat gaduh di masjid kemudian berubah menjadi anak yang sangat khusyu’.

‘Amr bin Salamah pernah menjadi imam saat ia berumur 7 tahun. Peristiwa yang terjadi pada masa kenabian tersebut dijadikan dasar oleh para ulama, jika ia sah menjadi imam, maka berdiri di mana pun sah (dalam shaf shalat jama’ah).

Baca Juga :   Tips pencahayaan untuk fotografi makanan

Ini pendapat kebanyakan ulama. Sedangkan menurut Al-Imam Ahmad dan Ibnu Qudamah, anak-anak harus dibariskan di shaf belakang, meskipun jika mereka berdiri bersama laki-laki dewasa, shalat seluruh jamaah tetap sah.

Jadi, mari kita dekatkan masjid kepada anak-anak sehingga mereka mencintai masjid, dan mari kita dekatkan anak-anak kepada masjid sehingga masjid tidak kehilangan calon generasi penerus yang nantinya akan menjaga masjid dari tindak-tanduk bejat orang-orang jahil, dan mempertahankan kelestarian masjid dan keagungannya.

10 manfaat mendekatkan Anak

 • 8 keutamaan memakmurkan masjid
 • cara memakmurkan masjid
 • ceramah memakmurkan masjid
 • ayat alquran tentang membangun masjid
 • cara mengajarkan bacaan sholat pada anak
 • hadits tentang mendidik anak untuk shalat
 • manfaat shalat dalam melatih disiplin anak
 • pentingnya mengajarkan anak sholat sejak dini
 • hadits tentang fungsi masjid
 • cerita memakmurkan masjid
 • cara memakmurkan masjid
 • manfaat tari
 • keutamaan sholat tahajud dan witir
 • keutamaan sholat tahajud malam jumat
 • ceramah memakmurkan masjid
 • dalil shalat tahiyatul masjid
 • hikmah shalat tahiyatul masjid
 • ayat alquran tentang membangun masjid
 • dalil tentang shalat istikharah
 • hikmah shalat istikharah
 • shalat tahiyatul masjid setelah adzan
 • shalat tahajud hendaknya diawali dengan
 • hadits tentang fungsi masjid
 • cerita memakmurkan masjid

tolong beri masukan